Spørreundersøkelse for salong og klinikk

 • Helt uenigUenigNøytralEnigHelt enigVet ikke / ikke relevant
  Det meste jeg gjør er interessant
  Jeg kunne ytt mye bedre
  Jeg burde jobbe mindre
  Jeg burde jobbe hardere
  Folk rundt meg (ansatte/kolleger) er flinke
  Det er god stemning blant de ansatte
  De ansatte forstår hva som er viktig
  Vi har for få kunder
  Vi har for mange kunder
  Tempoet er stort sett passe
  Vi er flinke på markedsføring
  Det er lett å selge produkter til kundene
  Jeg er fornøyd med omsetning og overskudd
  Jeg er fornøyd med lønn/utbytte fra salongen
  Jeg føler meg alene
  Jeg sover godt om natten
  Vi betaler alltid regninger/lønn til riktig tid
  Vi er nødt til å få flere kunder
  Vi må bli bedre på markedsføring og salg
  Alt tatt i betraktning er jeg ganske fornøyd
 • Fast lønnTimelønnProvisjonKombinasjon fast/lønn + provisjonBetaler andel av inntektVet ikke / ikke relevant
  Eier
  Daglig leder
  Resepsjonist
  Stylist/behandler/terapeaut
  Leietaker (leier stol/rom)
  Andre
 • Gratis gjennomgang

  Hvis du vil at Vegard skal ta en gratis gjennomgang av det du har svart og gi deg noen anbefalinger på bakgrunn av det, fyll ut informasjonen nedenfor.
 • Jeg lager og publiserer endel innhold. Epost til listene mine, blogginnlegg, videoer, artikler til magasiner, deltakelse i forumer, presentasjoner, kurs og foredrag og så videre. Av og til er det nyttig å kunne knytte innhold og eksempler til konkrete eksempler/personer. Er det greit at jeg bruker deg som eksempel i anledninger der det passer seg / er relevant?