Konsultasjon – takk

Takk!

Jeg har mottatt betalingen, og vil komme tilbake til deg i løpet av noen dager med videre instruksjoner.