Spørreskjema for coaching/mentoring

  • Del 1: Informasjon om deg

    Fyll inn navn og epostadresse i feltene nedenfor.
  • Fortell kort om hvem du er, hva du gjør, hva interessene dine er. Hva liker du å gjøre best? Hva liker du minst? Hva motiverer deg, og hva demotiverer deg? Hvorfor startet du salong?
  • Del 2: Salongen

  • Legg inn linker til Facebookside, Twitter, Instagram, LinkedIN og andre kanaler du bruker. Hvis du har vært omtalt i nettaviser, legg også inn link til artikler. Eventuelt link til andre steder du finnes (eller er omtalt) på nettet.
  • Oppgi noen korte fakta om salongen/klinikken. For eksempel: Når ble den startet, hvor mange ansatte, tilholdssted. Hva er du best på (fagmessig), og hvilke områder kan bli bedre? Hva selger du mest av? Hva tjener du best/mest på? Hva vil du helst levere?
  • Velg ut EN ting du ønsker å oppnå i løpet av de neste ukene.
  • Hva er de største problemene og utfordingene du har akkurat nå?
  • Er det noe annet jeg bør vite (eller som du vil fortelle meg)?